Ověřený způsob čištění trubek a potrubních rozvodů

Ekomaziva s.r.o., info@cistenitrubek.eu, 00420 374 802 803

Níže uvádíme odpovědi na Vaše nejčastější dotazy

Máte ještě pochybnosti ?

1 - Může projektil uvíznout uvnitř trubice?

Projektil může uvíznout uvnitř trubice v následujících případech:


2 - Je možné vyčistit ucpané potrubí?

Ne, trubky nesmí být zcela zablokovány. Je nutný alespoň minimální průchod vzduchu, aby na přední straně projektilu nevznikl protitlak.  


3 - A může být použit k čištění potrubí s ohyby, spoji, svary ?

Ano, projektil je speciálně navržen tak, aby byl schopen vyčistit  potrubí s ohyby, dokonce i 90° ohyby, tvarovky, nebo svary (v tomto posledním případě projektil bude také čistit zbytky svaru).


4 - Je možné vyčistit větvení T a Y?

Ano, ale musíte si střílet projektil ze správné větve, jak je znázorněno na obrázku níže: vždy je nutné, aby mohl projektil jít jen jedním způsobem, tím, že uzavřete jednu ze dvou větví. Potom zavřete druhou pro pročištění zbytku potrubí. Ve větvení T byste vždy měli střílet "proti T", zatímco ve větvení  Y, vždy "shora".5 - Je to možné čistit potrubí, které je rozvětvené?

Ano, můžete, za předpokladu, že přesně znáte spoje potrubí potrubí. Projektil není inteligentní a nemůžete si vybrat, kudy se vydat. Cestu správným směrem musíte určit vy uzavřením větví, kde nechceme, aby procházel. Projektil musí procházet potrubím, které má vždy jeden vstup a jeden výstup.


6 - Může projektil poškodit vnitřní stěny trubky?

Projektily S, C a F, nemohou poškodit vnitřní stěny trubky. Projektily mohou zanechat mírné stopy oděru povrchu na potrubí z nekovového materiálu.


7 - Jaká je maximální délku potrubí pro čištění?

Není, projektil může procházet potenciálně nekonečnou vzdálenost. Záleží jen na množství vzduchu, který je k dispozici pro neustálý tlak na projektil po celé délce potrubí.

8 - Může projektil procházet přes ventily?

Ano, v případě úplného otevření ventilu a hladké stěny (kulový ventil). Ne, v případě kdy je ventil  otevřen ale průchod není otevřen úplně (klapka).


9 - Jaký je požadovaný tlak ?

Dostatečný talk je 6-8 bar v závislosti na okolnostech; protože ten je obvykle zaručen z každho rozvodu v průmyslové síti nebo kompresoru na trhu. Nejdůležitější je objem vzduchu k dispozici, průtok, ne tlak sám o sobě.


10 -  Může se projektilpoškodit?

Projektil se může poškodit pouze v ojedinělých případech, zejména v případech, kdy uvnitř potrubí jsou výstupky, ostré otřepy nebo jiné vady, které mohou například projektil rozříznout. V tomto případě nicméně projektil podává důležité informace o vnitřním stavu potrubí.


11 - Mohou být použity chemické látky?

Ano, projektily mohou být namočené v chemických výrobcích (mycí prostředky, dezinfekční prostředky, odmašťovače, maziva, atd.) ke zvýšení čistící síly, nebo jk ošetření vnitřní  stěny trubky. Je dostačující, aby projektil byl nasáklý produktem a spnil lépe čisticí nebo ochrannou funkci. Ujistěte se, že výrobek je kompatibilní s projektilem a nepoškodí jeho strukturu. Pokud výrobek není kompatibilní, projektil se může zvětšovat, poškodit nebo zničit.  


12 - Může být systém provozován pouze pomocí stlačeného vzduchu?

Ne, může být použit stlačený vzduch nebo jiný inertní plyn jako je dusík , CO2... Nesmí být používán s plyny, které jsou nestabilní,nebezpečné nebo hořlavé,  například kyslík nebo metan !

13 - Je čištění vhodné pouze na potrubí hladké a kulaté?

Ne, projektil se přizpůsobí vnitřnímu tvaru trubky a může být také použit na trubky oválné, čtvercové, s vnitřní vložkou, atd..

14 - Mohou být použity projektily vícekrát?

Ano, v závislosti na stavu, ve kterém projektil se nachází po prvním výstřelu lze znovu použít i opakovaně. Projektil, zejména pokud je velký se může být také prát a znovu použít. Důležité je, že jeho struktura a forma jsou neporušené.