Ověřený způsob čištění trubek a potrubních rozvodů

Ekomaziva s.r.o., info@cistenitrubek.eu, 00420 374 802 803

U výrobců nových trubek (tyčí nebo cívek) tento systém umožňuje výrazně zvýšit kvalitu konečného výrobku, protože může být použit k odstranění pilin, sazí, provozních nečistot nebo zbytků z moření, které zanechávají mastný těžko odstranitelný povlak uvnitr trubky, pokud nejsou včas odstraněny.      

Aplikace - naše zkušenosti

Nové trubky

V hydraulických systémech je velmi důležité odstranit veškeré nečistoty v systému. I ty nejmenší částice suspendované v oleji mohou způsobit poškození čerpadla, ventilů nebo způsobit předčasné ucpání filtrů. Tento systém umožňuje zkontrolovat systém a odstranit veškeré zbytky, stopy v potrubí (kovové třísky,  gumový prach). Umožňuje také ověřit správnost směsi a kvalitu vulkanizace flexibilní trubky před použitím. Přispívá k urychlení náběhu systému.

Hydraulika - pneumatika

Před použitím mohou i nové trubky (flexibilní, pevné) obsahovat výrobní rezidua (mastnotu, prach), která mohou kontaminovat produkt, ale také nebezpečné částice přilepené na vnitřních stěnách, které jsou často nesnadno odstranitelné oplachem nebo stlačeným vzduchem. Tyto neodstraněné částice mohou později poškodit citlivé komponenty systému. Při odmaštění potrubí pro kapalný kyslík nebo klimatizačního zařízení systémem ALKA ušetříte až 80% dusíku a rychle vyčistit různé větve.


Technické plyny, potrubní rozvody

Hlavní výhodou v této oblasti je značné snížení odpadu, protože lze oddělit zbytky produktu na konci různých výrobních cyklů před proplachem. Tímto způsobem je možné zachránit značné množství kvalitních výrobků a zároveň mechanicky účinně vyčistit  zbytky produktu přilepené na stěnách potrubí, nebo v záhybech, které nelze proplachem vymýt. Systém lze použít také pro dezinfekci trubek, namočením projektilu dezinfekčními přípravky, kombinující tak mechanické a chemické působení

Potravinářský, farmaceutický a cemický průmysl

V automobilovém průmyslu, letectví, železniční a námořní dopravě je využití nejvyšší.  V dopravních prostředcích jsou zařízení, jejichž rozvody musí být velmi čisté. Aplikace v hydraulických, pneumatických a brzdných systémech, sanitárních trubkách, vstřikovacím potrubí atd.. Se systémem ALKA dosáhnete přesné a rychlé kontroly kvality trubek, zvýšeného kvalitativního standardu, zajištění maximální spolehlivosti a  bezpečnosti.

Doprava

Údržba

V údržbě je systém ALKA velmi užitečný a efektivní se šitokým rozsahem použití .  V závislosti na druhu odstraňovaných nečistot má vynikající výsledky v  nejkratším čase a za cenu, která nemá srovnání s tradičními technikami. To platí i pro obecné systémy s trubkami různých délek. Potrubní rozvody nemusí být při čištění demontovány, stejně jako jednotlivé komponenty systému nebo u komplikovaných systémech výměníků tepla, zejména tvary U .